Ξενάγηση στο εργοστάσιο

Το εργοστάσιο

εργοστασιακό img6
εργοστασιακό img7
εργοστασιακό img10

Εργαστήριο κοπής

εργοστασιακό img1
εργοστασιακό img2
εργοστασιακό img3

Το εργαστήριο παραγωγής

εργοστασιακό img17
εργοστασιακό img21
εργοστασιακό img20

Αποθήκευση υλικών

εργοστασιακό img22
εργοστασιακό img23
εργοστασιακό img24

Ανίχνευση του συνεργείου

jiance1
jiance
jiance4
jiance2
jiance13
jiance14

Αποθήκη τελικών προϊόντων

εργοστασιακό img5
εργοστασιακό img4